Garance 50 let stálosti užitných vlastností Styro EPS 100 a styro EPS 150

Máte problémy s objednávkou?

Zavolejte nám
+420 777 335 599 a my Vám ochotně a rádi poradíme v době Po–Pá: 7:00–15:30

Garance 50 let stálosti užitných vlastností

50 let

07.05.2015

"POSUNUJEME LAŤKU KVALITY"

Výsledky zkoušek užitných vlastností tepelně izolačních výrobků styro EPS 100  a styro EPS 150, určených pro tepelnou izolaci podlahových konstrukcí a střech, prováděných v naší zkušební laboratoři, v rámci I. etapy výzkumném projektu, "Vliv stárnutí na užitné vlastnosti tepelně izolačních desek z EPS", modernizace výrobních závodů a funkční systém řízení výroby, byl základem pro unikátní následnou evropskou nezávislou certifikaci.

Garance 50-ti let stálosti užitných vlastností

- naše tepelně izolační výrobky styro EPS 100  a styro EPS 150  získaly certifikát, osvědčující trvanlivost a stálost pevnosti v tlaku a stálost tepelného odporu výrobků při opakovaném kombinovaném působení vody a zmrazování a rozmrazování.

Ve Výzkumném ústavu pozemních staveb – Certifikační společnosti, s.r.o. byla realizována II. Etapa výzkumného programu "Vliv stárnutí na užitné vlastnosti tepelně izolačních desek z EPS", aplikovaného výzkumu. Byly provedeny počáteční referenční zkoušky, simulace umělého stárnutí a zkoušky identifikující změny užitných mechanických, tepelných a vlhkostních vlastností výrobků při kombinovaném cyklickém působení vody a 300 cyklech zmrazování a rozmrazování a hodnocení stálosti vlastností.  
 
Z výsledků souboru zkoušek a zjištění certifikačního orgánu Výzkumného ústavu pozemních staveb – Certifikační společnosti, s.r.o., s využitím ČSN EN 13163,ed.2 a ČSN 73 0540-3 bylo odvozeno, že tepelněizolační výrobky styro EPS 100  a styro EPS 150 , při správném návrhu a provedení stavební konstrukce a provozování stavby splňující technické požadavky na stavby, vykazují stálost svých užitných vlastností po dobu minimální životnosti stavby 50 let.

Více o garanci

Copyright © 2019 Styrotrade, a.s. © redakční systém Kompletweb, © design Neofema, s.r.o.