Garance 50 let stálosti užitných vlastností Styro EPS 100 a styro EPS 150

Máte problémy s objednávkou?

Zavolejte nám
+420 777 335 599 a my Vám ochotně a rádi poradíme v době Po–Pá: 7:00–15:30

Reklamační řád internetového obchodu společnosti Styrotrade, a.s.

Reklamace

Kupující je povinen si dodané zboží po jeho převzetí ihned zkontrolovat, je-li vše v pořádku. Na pozdější reklamace nelze brát zřetel. Podepsáním dodacího listu bez výhrad kupující stvrzuje, že zboží bylo dodáno v pořádku. Pokud v dodacím listě nebudou uvedeny informace o vadách, nebude reklamační řízení zahájeno. Vždy doporučujeme pořídit fotodokumentaci,  ze které je patrný rozsah poškození dodávky. Reklamaci u dopravce za poškozený balík uplatňuje vždy příjemce.

Není-li možné z objektivních důvodů provést kontrolu dodaného zboží ihned při převzetí zásilky od dopravce, je kupující povinen tak učinit bez zbytečného odkladu a o případných závadách ihned informovat prodávajícího.

Postup při reklamaci -neprodleně nás informujte o reklamaci (telefonicky, e-mailem, písemně) -pro posouzení reklamace je nutno uvést zejména: číslo objednávky, doklad o nabytí reklamovaného zboží, důvod reklamace – popis závad a jejich projevů

Reklamace bude vyřízena co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se prodávající s kupujícím nedohodnou jinak.

Reklamaci řešte vždy přes naše obchodní oddělení, nebo přes e-mail reklamace@styrotrade.cz.

Záruka

V případě, že se po převzetí zboží kupujícím vyskytne v záruční době vada zboží, může kupující uplatnit svou reklamaci. Délka  záruční doby je 24 měsíců (pokud není výrobcem uvedeno jinak, např. datum spotřeby na výrobku) a začíná běžet dnem převzetí zboží. Záruka se vztahuje pouze na výrobní vady.

Záruku nelze uplatnit v případech :

 

 

Ke stažení

 
Copyright © 2020 Styrotrade, a.s. © redakční systém Kompletweb, © design Neofema, s.r.o.