Garance 50 let stálosti užitných vlastností Styro EPS 100 a styro EPS 150

Máte problémy s objednávkou?

Zavolejte nám
+420 777 335 599 a my Vám ochotně a rádi poradíme v době Po–Pá: 7:00–15:30

Ochrana údajů

Ochrana osobních údajů

Informace o zákaznících jsou uchovávány dle platných zákonů České republiky, zejména v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb. ve znění pozdějších dodatků a předpisů. Společnost Styrotrade, a.s. je registrovaným správcem osobních údajů, tudíž veškeré údaje získané od zákazníků užívá výhradně pro vnitřní potřebu společnosti a neposkytuje je třetím osobám.

Výjimku z výše uvedeného představují externí dopravci, kterým jsou osobní údaje zákazníků předávány pouze v minimálním rozsahu, nutném k bezproblémovému doručení zboží. Bez výslovného souhlasu zákazníků nakládá společnost Styrotrade, a.s. s jejich osobními údaji pouze a výhradně v rozsahu, který je v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů, a to především v § 5 odst. 2 písm. b) a v § 5 odst. 6.

Copyright

Veškeré materiály publikované na webových stránkách společnosti Styrotrade, a.s. jsou chráněny autorským zákonem. Produkty a služby, uvedené na webových stránkách společnosti, informace o nich a jejich vyobrazení mohou být chráněny dalšími právy dotčených osob. Názvy a označení výrobků, služeb, firem a společností mohou být registrovanými obchodními známkami příslušných vlastníků.

Jakákoli část webových stránek společnosti (zejména popisy a vyobrazení prodávaných produktů, popis nákupu a rozdělení kategorií a parametrů) nesmí být zkopírována elektronickou nebo mechanickou cestou a zpřístupněna veřejnosti bez předchozího písemného svolení držitele autorských práv. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří soubory a texty publikované na stránkách určené jako informace pro tisk.

 
Copyright © 2020 Styrotrade, a.s. © redakční systém Kompletweb, © design Neofema, s.r.o.